Türkiye’de İnşaat Sektörünün Gelişimi

İnşaat alanında ilk önemli adımlar Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da başladı. Şehirde tüm zorluklara, ulaşım ve malzeme yetersizliğine rağmen, çevrenin geleneksel yapı tarzına uygun bir imar faaliyetine girildi. Kullanılan malzemeler ahşap, kerpiç, kaba yontma taş gibi ilkel malzemelerdi.

Bu dönemin ilk inşaat faaliyetleri, ulaşım sektöründeki yol inşaatlarında görüldü. Ancak yetişmiş teknik eleman yetersizliği, çalışmaların bir süre yabancı şirket, uzman ve müşavirliğinde yürütülmesine neden oldu.

1960lı yıllara kadar, devlet desteği ile yatırımlar yapan teşkilatların yatırımları sayesinde inşaat sektörü büyük bir ivme kazanmış oldu.

 

1950 yılından sonra kentleşme hızı yükselmeye başlamış, konut sunum biçimleri ve kurumsal yapılar, kentleşme hızının gerektirdiği konut gereksinimini karşılayamaz duruma gelmiştir. Soruna, çok partili dönemde siyasi görüşlerle çözüm aranmış, 1958 yılında İmar İskân Bakanlığı kurulduktan sonra konut ve kentleşme sorunlarına çözüm üretmek bu Bakanlığın sorumluluğuna verilmiştir.

İnşaat ve Taahhüt Sektörü’ nün gelişimi bu dönemde hız kazanırken, Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girişi, altyapı yatırımlarını artırıp, firmalara hem yabancılarla çalışıp tecrübe kazanma hem de düşük maliyetlerle makine parkına sahip olma şansı vermiştir. Bu durum 1970’lerin sonunda devlet ekonomisinin krize girmesine kadar devam etmiştir.

 

1979 ve 1980 yıllarında yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ekonomi politikaları adına köklü değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler sonucu inşaat sektörü önceki yıllara göre 1980-1987 yılları arasında yüksek büyüme verilerine ulaşmıştır.

1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği dağılması ve yerini birçok yeni devlete bırakmış olması Türk firmalarının dikkatini çekmiş ve yeni uluslararası pazar fırsatları yaratmıştır.

 

2001 yılında iç piyasada meydana gelen ekonomik kriz, Türk inşaat firmalarının uluslararası piyasalarda boy göstermelerini daha çok etkilemiştir. Yurt içinde cazip halden çıkan inşaat faaliyetleri uluslararası piyasalarda cazip hale gelmiştir. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yapılan araştırmalara göre ekonomik büyüme sonucunda sektörde gelişmeler meydana gelmiştir.

2004 yılından itibaren büyümeye başlayan inşaat sektöründe, 2005 yılında rekor oranda bir büyüme yaşanmıştır. İnşaat sektörü, toplamda %21,5 büyüme oranıyla 2005 yılında en çok büyüyen sektör olmuştur. Sektör, olumlu gelişmeler sonucunda 2006 ve 2007 yıllarında da büyüme hızını sürdürmüştür ve bu durum 2008 ekonomik kriz dönemine kadar devam etmiştir. Son on yılda ise, kriz yılları olan 2008-2009 hariç tutulduğunda, inşaat sektörü %11 oranında büyümüştür.

Son yıllarda, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Finans Merkezi ve Gebze-İzmir Otoyolu gibi önemli projelere imza atan inşaat sektörü, kamu-özel sektör iş birliği ile tekrar büyüme ve gelişme süreci içerisine girmiştir.

Bir yanıt yazın